• Zwroty i reklamacje

Opis procedury reklamacyjnej:
 
 1. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem sklep@profigeo.pl, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. 
 
2. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: 
a) imię, 
b) nazwisko, 
c) adres, 
d) adres e-mail 
 
3. Kupującego,datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. 
 
4. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.